Loslaten en toestaan
De spiraalbeweging: een naar binnen en buiten gerichte beweging. Ervaar het proces van loslaten en toestaan door middel van het werken met de spiraalvorm. Een persoonlijk proces van bewustwording naar binnen en naar buiten.

Stroming en Transformatie
Wat is jouw beweging, jouw flow? Welke impuls geef je? Of beweeg je door de impuls van de buitenwereld?
Transformatie: het vernieuwen of loslaten van wat is. We ontdekken door onze tekening hoe makkelijk of moeilijk dat is.

Polariteiten
Door middel van het werken met een lemniscaat, het symbool van de polariteiten, gaan we op zoek naar de innerlijke balans. We zoeken het evenwicht door erkenning van onze tegenpolen.

Bomen
De boom als archetype voor de mens. De mens staat net als de boom tussen hemel en aarde. Hoe verhouden we ons tot die verbinding?
Wortelen we ons en openen we ons naar de hemel?